Är du gammal nog?

Du måste vara minst 18 år för att köpa på denna webbplats.

Ja, jag är 18+   Nej, jag är inte 18+

En komplett guide till att resa med vape och e-cigg

ezee-e.se resa med vapeAtt resa med vape och e-cigg kan vara lite komplicerat på grund av de olika lagarna och reglerna som varierar runt om i världen. För att säkerställa att du följer rådande riktlinjer och undviker problem under din resa, är det viktigt att känna till de grundläggande reglerna för att resa med dessa produkter. I denna guide kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att resa med vape och e-cigg på ett säkert och lagligt sätt.

Innan du reser: Kontrollera lagarna

Innan du reser till ett land är det viktigt att du tar reda på om det är lagligt att använda och importera vape-produkter där. Lagarna kring vape och e-cigg kan variera betydligt mellan olika länder. Till exempel är det olagligt att använda vape-produkter i Thailand, så om du planerar en resa dit bör du lämna din vape hemma.

En bra källa för att få information om de gällande lagarna är landets officiella tull- och immigrationswebbplats. Du kan också kontakta landets ambassad för att få mer information om reglerna för vape och e-cigg.

Packning: Vad du behöver ha med dig

När det gäller packning av vape och e-cigg finns det några viktiga saker att tänka på för att säkerställa att du följer säkerhetsreglerna och undviker problem under resan.

Handbagaget är rätt plats

Vape och alla tillbehör, inklusive laddare och vape-vätska, bör förpackas i ditt handbagage. Detta beror på att vape-produkter innehåller batterier som inte får förvaras i incheckat bagage på grund av brandrisk.

Att ha vape och dess tillbehör i ditt handbagage ger dig också enkel tillgång till dem under resan, vilket kan vara praktiskt om du behöver använda dem eller kontrollera dem under flygresan.

Begränsningar för vape-vätska

Varje land har sina egna regler för hur mycket vape-vätska du får ta med dig. Till exempel tillåter Australien endast 100 ml vape-vätska per person. Det är viktigt att du kontrollerar de specifika reglerna för landet du reser till för att undvika problem vid säkerhetskontrollen.

För att undvika läckage under resan, se till att packa din vape-vätska i en tätt försluten plastpåse. Detta kommer att skydda dina andra tillhörigheter och förhindra att vätskan läcker ut i ditt bagage.

Batterier och deras förvaring

Varje e-cigg innehåller ett batteri, och det är viktigt att du förvarar dessa batterier på rätt sätt för att undvika brandrisker. Inför resan bör batterierna packas separat och endast i ditt handbagage. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra oavsiktlig aktivering av batterierna under flygresan.

Det finns vanligtvis en begränsning för hur många batterier du får ta med dig på flyget. Kontrollera de specifika reglerna för flygbolaget och landet du reser till för att säkerställa att du följer dessa begränsningar.

Det är också viktigt att nämna att dessa regler endast gäller för traditionella vape-produkter där batteriet inte kan tas ut. För engångsvape, som inte kräver separat förvaring av batteriet, gäller inte samma regler.

Fyll inte på vape-tanken innan flygningen

Tryckförändringar under flygningen kan orsaka läckage från vape-tanken. För att undvika detta problem rekommenderas det att du inte fyller på din vape-tanken innan du flyger. Om möjligt, töm tanken innan du går ombord på planet för att undvika eventuell läckage.

Resa med vape på flyget

Att ta med sig e-cigg och vape på flyget är tillåtet, förutsatt att det land du reser till tillåter användning av dessa produkter. Det finns dock vissa regler och restriktioner som du bör vara medveten om för att undvika problem under flygresan.

E-cigg i handbagaget

När det gäller att resa med e-cigg, måste din e-cigg och alla tillbehör transporteras i ditt handbagage. Batterierna i e-cigg utgör en brandrisk och får därför inte förvaras i incheckat bagage. Detta gäller även för andra enheter som innehåller batterier, som bärbara datorer och mobiltelefoner.

Förvara e-cigg och dess tillbehör i en separat påse i ditt handbagage för att hålla dem organiserade och skydda dem från eventuell skada.

Förvaring av batterierna

Som tidigare nämnts, bör batterierna för e-cigg förvaras separat och endast i handbagaget. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra oavsiktlig aktivering av batterierna och för att minska risken för brand ombord på flygplanet.

Förvara batterierna på ett säkert sätt i en separat plastpåse eller i en batteribox för att undvika att de rullar runt och skapar kontakt med andra föremål i ditt handbagage.

Vejpa på flyget

Det är viktigt att komma ihåg att vejpa är strikt förbjudet ombord på flygplanet. Rökning av e-cigg är inte tillåtet i kabinen och kan resultera i böter eller andra straff. Detta gäller även på de flesta flygbolag runt om i världen.

Om du verkligen behöver vejpa under flygresan, se till att du använder de avsatta rökområdena på flygplatsen innan eller efter din flygning.

Regler för resa med vape enligt populära flygbolag

För att ge dig mer detaljerad information om vad olika flygbolag har för regler när det gäller resa med vape, har vi sammanställt informationen från deras officiella hemsidor nedan. Det är dock viktigt att komma ihåg att reglerna kan ändras, och det är ditt ansvar som resenär att informera dig om och följa både flygbolagets och landets regler. Vid osäkerhet bör du alltid kontakta både flygbolaget och ambassaden för att få de senaste uppdaterade reglerna.

Scandinavian Airlines (SAS)

Enligt SAS officiella hemsida får elektroniska cigarrer, pipor eller cigaretter inte användas ombord på deras flygningar. Dessa enheter måste ligga i handbagaget under hela resan.

Aegean Airlines

Aegean Airlines förbjuder att ta med elektroniska cigaretter i incheckat bagage. Dessutom är det inte tillåtet att ladda upp dessa enheter och/eller batterier ombord på flygplanet. Säkerhetsåtgärder bör vidtas för att förhindra oavsiktlig aktivering av enheterna.

Ryanair

Ryanair tillåter att du tar med dig elektroniska cigaretter ombord på flygplanet, men det är strikt förbjudet att använda dem under flygningen.

Lufthansa

Lufthansa tillåter att du tar med dig elektroniska cigaretter ombord på flygplanet, men det är strikt förbjudet att använda dem under flygningen.

Air France/KLM

Enligt Air France/KLM:s regler är det förbjudet att använda och ladda elektroniska cigaretter under flygningen. När det gäller förvaring av e-cigg, är de tillåtna endast i handbagaget och måste vara helt avstängda.

Turkish Airlines

Turkish Airlines tillåter att du tar med dig e-cigaretter ombord på flygplanet, men de måste vara en del av ditt handbagage.

Swiss

Swiss tillåter endast e-cigaretter i handbagaget. De får inte användas eller laddas ombord på flygplanet.

American Airlines

American Airlines tillåter e-cigaretter i handbagaget, men inte i incheckat bagage. Det rekommenderas att du reser med dem i en avsedd väska för att undvika eventuella problem.

Norwegian Air

Norwegian Air tillåter e-cigaretter i handbagaget, men inte i incheckat bagage. Batterierna måste skyddas individuellt för att förhindra oavsiktlig aktivering. E-cigaretter får inte användas eller laddas ombord på flygplanet.

Finnair

Finnair tillåter transport av e-cigaretter i handbagaget, men inte i incheckat bagage. E-cigaretter får inte användas eller laddas under flygningen.

Det är viktigt att notera att reglerna kan variera mellan olika flygbolag och att det alltid är bäst att kontrollera de senaste uppdateringarna på deras officiella hemsidor.

Länder där det är olagligt att resa med vape

Det är viktigt att vara medveten om att vissa länder har helt förbjudit användning och import av vape och e-cigg. Att försöka ta med sig dessa produkter till sådana länder kan leda till böter, fängelsestraff eller att produkterna beslagtas vid ankomst.

Här är några exempel på länder där det är olagligt att resa med vape:

 • Argentina
 • Brasilien
 • Singapore
 • Thailand
 • Indien
 • Belgien
 • Turkiet
 • Mexiko
 • Egypten
 • Brunei
 • Colombia
 • Indonesien
 • Oman
 • Malaysia
 • Panama
 • Singapore
 • Österrike
 • Jordanien
 • Taiwan
 • Tadzjikistan
 • Förenade Arabemiraten
 • Uruguay
 • Venezuela

Det är viktigt att alltid kontrollera de senaste lagarna och reglerna för resa med vape innan du reser till ett land för att undvika eventuella problem.

Checklista för att resa med vape

Nu när du har fått en översikt över reglerna för att resa med vape och e-cigg, är det viktigt att du förbereder dig ordentligt inför din kommande resa. Här är en praktisk checklista som hjälper dig att resa med vape på ett säkert och lagligt sätt:

 1. Kontrollera lagarna och reglerna för vape och e-cigg i det land du reser till.
 2. Packa din e-cigg och dess tillbehör i ditt handbagage.
 3. Se till att du har tillräckligt med vape-vätska, men håll dig inom de tillåtna gränserna för landet du reser till.
 4. Töm din vape-tanken innan flygningen för att undvika läckage.
 5. Förvara batterierna separat och endast i ditt handbagage.
 6. Se till att batterierna är säkert förpackade för att undvika oavsiktlig aktivering.
 7. Respektera förbudet mot att använda e-cigg ombord på flygplanet.
 8. Kontrollera de specifika reglerna för vape-resor för det flygbolag du reser med.
 9. Undvik att resa med vape till länder där det är olagligt.

Genom att följa dessa riktlinjer och vara medveten om de olika reglerna för att resa med vape och e-cigg kan du säkerställa att din resa blir smidig och problemfri.

Varför finns det restriktioner för att resa med vape?

Det finns flera skäl till varför det finns restriktioner och regler för att resa med vape och e-cigg:

Säkerhet

Brandrisk är en av de största anledningarna till att det finns restriktioner för att resa med vape och e-cigg. Batterierna i dessa enheter kan överhettas och orsaka brand om de inte förvaras på rätt sätt. Genom att förbjuda förvaring av dessa enheter i incheckat bagage och genom att kräva att batterierna förvaras separat, minimeras risken för brand ombord på flygplanet.

Hälsa

Vissa länder har förbjudit vape och e-cigg på grund av hälsoriskerna som dessa produkter kan innebära. E-cigg innehåller ofta nikotin och andra kemikalier som kan vara skadliga för hälsan. För att skydda allmänheten från potentiella risker har vissa länder valt att förbjuda användningen och importen av dessa produkter.

Lagliga skäl

Varje land har sina egna lagar och regler när det gäller användning och import av vape och e-cigg. Vissa länder har helt förbjudit dessa produkter medan andra har infört strikta regler för att kontrollera deras användning och import. Genom att följa dessa regler kan du undvika eventuella problem och juridiska konsekvenser under din resa.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om de olika reglerna och restriktionerna för att resa med vape och e-cigg. Genom att följa dessa regler kan du resa på ett säkert och lagligt sätt utan att stöta på några problem. Kom ihåg att alltid kontrollera de senaste reglerna innan du reser och att följa både flygbolagets och landets regler för att undvika eventuella problem under din resa.