Köpvillkor

Begränsningar

Det är inte tillåtet för personer under 18 år att köpa e-cigaretter där Ezee Trading Aps är registrerat. Du måste vara arton (18) år för att köpa, positiva steg för att verifiera köparens ålder kommer att göras.

Ezee Trading Aps förbehåller sig rätten att annullera alla försäljningstransaktioner baserat på sitt eget gottfinnande om de rimligen anser att köparen köper produkter på uppdrag av en minderårig.

1. Tillämpningsområde

Följande villkor gäller för alla beställningar som görs via vår onlinebutik av konsumenter eller handlare.

Konsument: en person som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför den enskildes handel, verksamhet, hantverk eller yrke;

Handlare avser en person som agerar för ändamål relaterade till den personens handel, verksamhet, hantverk eller yrke, oavsett om de handlar personligen eller genom en annan person som handlar i näringsidkarens namn eller för näringsidkarens räkning.

Dessa villkor gäller också för handlare för framtida kommersiella relationer utan behov av något formellt uttryck för dem. Om vi inte uttryckligen godkänner det motsatta kan vi inte acceptera avtalsgiltigheten för motstridiga eller kompletterande allmänna villkor som används av någon handlare.

2. Avtalspartner, upprättande av kontrakt

Köpeavtalet ingås med Ezee Trading ApS, Birkerød Kongevej 137F, 3460 Birkerød, Danmark. Email questions@ezee-e.com, Telefon:  +45 3156 1702.

Visningen av produkter i onlinebutiken utgör ett bindande erbjudande från vår sida om att ingå ett avtal med avseende på varorna. Du kan placera våra produkter i din korg utan förpliktelse och ändra dina varor när som helst innan du skickar en bindande beställning med hjälp av de korrigeringsmöjligheter som tillhandahålls för detta ändamål och förklaras under beställningsprocessen. Avtalet bildas genom att trycka på betalningsknappen som anger att du accepterar vårt erbjudande om varorna i din korg. När du har skickat din betalning får du omedelbart en bekräftelse via e-post.

3. Kontraktspråk, Spara kontraktstexten

Språket som är tillgängligt för att ingå avtalet är svenska. Vi sparar kontraktstexten och vidarebefordrar orderdata och våra villkor till dig via e-post. Av säkerhetsskäl går det inte att komma åt texten till avtalet via internet.

4. Leveransvillkor

Standardleverans för beställningar under SEK 499 är SEK 35,00. Leverans sker med Post Nord normalt inom 3-5 arbetsdagar. Alla beställningar spåras. Leveranser sker till den adress som du angav när du beställer. Detta är utan förbehåll att en viss leveranstid i vissa fall inte kan uppfyllas på grund av leverantörs fel , force majeure , etc. , men du kommer i dessa fall underrättas så snart som möjligt.


5. Betalning

Kontant i förskott

Vi måste få betalning i förväg innan din beställning kan behandlas och varorna kan skickas.

Kreditkort

När du skickar beställningen skickar du dina kreditkortsuppgifter samtidigt till betalningsleverantören. Efter att du har identifierats som laglig kortinnehavare kommer ditt kreditkortsföretag att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av kreditkortsföretaget och debiteras på ditt kort. Vi tar inte emot, lagrar eller behandlar dina kreditkortsuppgifter.

Banköverföring

Om du väljer att betala via banköverföring kommer vi att förse dig med de uppgifter som gör det möjligt för dig att göra det. Det är ett krav att du anger ditt beställningsnummer som referens med din banköverföring eftersom vi annars inte kan matcha din betalning med din beställning.

6. Skada vid leverans

För konsumenter gäller följande: Om varorna levereras med uppenbar skada orsakad under leveransen, vänligen rapportera bristen till transportören och meddela oss utan dröjsmål. Utlämnande att göra ett klagomål eller att kontakta oss påverkar inte på något sätt dina juridiska rättigheter eller verkställigheten av sådana rättigheter, särskilt dina garantirättigheter. Däremot hjälper du oss att hävda våra egna anspråk på transportören eller transportförsäkringsgivaren.

7. Garantier

Vi har en laglig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal. Lagstadgade garantirättigheter gäller. Information om eventuella ytterligare garantier och deras exakta villkor som kan gälla finns bredvid produkten eller på distinkta informationssidor i onlinebutiken, om tillämpligt.

8. Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Avbokningsperioden löper ut efter 14 dagar från den dag då du köper, eller en tredje part än transportören och som du angett förvärvar, fysisk besittning av det sista varan.

För att utöva rätten att annullera måste du meddela oss Ezee Trading aps. Birkerød Kongevej 137F, 3460 Birkerød, Danmark (questions@ezee-e.com, Telefon: +45 3156 1702, måndag-fredag mellan 9-14) om ditt beslut att säga upp detta kontrakt genom ett tydligt uttalande varför du vill säga upp. För att uppfylla avbokningsfristen räcker det för dig att skicka din meddelande om din utövande av rätten att avbryta innan avbokningsperioden har löpt ut.

9. Effekter av annullering

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ersätta dig alla betalningar som du har fått, inklusive leveranskostnaderna om du har annullerat beställningen före leverans (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du väljer en annan leverans än den billigaste typ av standardleverans som erbjuds av oss). Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust för levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig. Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast;

(a) 14 dagar efter den dag vi får tillbaka levererade varor från dig, eller

(b) (om tidigare) 14 dagar efter dagen du ger bevis för att du har returnerat varorna, eller

(c) om inga varor levererades, 14 dagar efter den dag då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta kontrakt.

Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ha några avgifter till följd av återbetalningen.

Vi kan hålla tillbaka ersättningen tills vi har fått tillbaka varorna eller om du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dom till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss din annullering av detta avtal. Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varorna.

9. Uppförandekod

Vi har underkastat oss följande uppförandekoder: Trusted Shops 

10. Tvistlösning online

Den behöriga organet i denna fråga är: Konsumentverket: info@hallakonsument.se

Konsumentverket/KO, 
Box 41 
651 02 Karlstad

11. Distribution / E-handel

Ezee Trading ApS godkänner marknadsföring av sina produkter på Internet och detta uteslutande på sina distributörers webbplatser (exklusive alla "marknadsplatser" eller liknande försäljningsplattformar), under förutsättning att vissa villkor uppfylls (kvaliteten på distributörernas webbplats, efterlevnad av den senare med den grafiska stadgan, efterlevnad av reglerna för hälsoregler och förhandsgodkännande från företaget Ezee Trading Aps för reklam eller exceptionella kampanjer, etc.). Vid bristande efterlevnad av ovan nämnda villkor kan Ezee Trading Aps avbryta Kundens rätt att sälja sina produkter på Internet.
Företaget Ezee Trading Aps förbehåller sig också rätten att, om det visar sig att dess distributör skadar varumärket eller dess image, avbryta alla kommersiella relationer med det och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få ersättning för skada.