Återvinningsinformation för WBA och WEEE

Ezee Trading ApS är registrerat hos RECIPO AB (reg nr. 36938110), som är ett svenskt auktoriserat nationellt insamlingssystem för WEEE och batterier. Bevis på registrering.

Elektrisk och elektronisk utrustning, tillsammans med medföljande batterier, innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön om de inte kasseras på rätt sätt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med den överkorsade soptunnan på hjul nedan. Det betyder att de inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan samlas in separat.

Alla kommuner har etablerat insamlingssystem där använda bärbara batterier hämtas direkt från hushållen eller kan lämnas gratis av medborgarna på återvinningscentraler och andra insamlingsställen. För mer information, kontakta kommunens tekniska avdelning.

ezee weee wha crossed out bin